Duin 4 God Keizer op Duin by Herbert Frank


Duin 4 God Keizer op Duin by Herbert Frank

Author:Herbert, Frank [Herbert, Frank]
Language: eng
Format: epub
Tags: Science Fiction
Publisher: Meulenhof
Published: 2010-04-02T22:00:00+00:00


'Ja, Heer Leto heeft vaak een voorkeur voor grote diepten.' 'Ik word duizelig van dat alsmaar rondjes lopen.' 'Als u niet naar de klimplant kijkt wordt dat minder.' 'Wat is dat voor plant?'

'Hij heet Tunyonrank en hij schijnt totaal geen geur te verspreiden.'

'Ik heb er nog nooit van gehoord. Waar komt hij vandaan?' 'Dat weet alleen Heer Leto.'

Ze liepen zwijgend verder en Hwi probeerde haar eigen gevoelens te begrijpen. De God-Keizer vervulde haar met droefenis. Ze voelde de man die in hem school, de man die hij had kunnen zijn. Waarom had zo'n man deze koers voor zijn leven gekozen? Wist iemand dat? Wist Moneo het?

Misschien wist Duncan Idaho het.

Haar gedachten dwaalden af naar Idaho - wat zag die man er aantrekkelijk uit. Zo intens! Ze voelde zich erg tot hem aangetrokken. Had Leto maar het uiterlijk en de gestalte van Idaho. Toen besefte ze dat ze Leto's gedaanteverandering niet met Idaho kon bespreken. Maar Moneo - dat lag heel anders. Ze keek naar de rug van de Visspreker die haar vergezelde.

'Kan jij me inlichten over Moneo?' vroeg Hwi.

De Visspreker keek over haar schouder met een eigenaardige uitdrukking in haar lichtblauwe ogen - angst of een bizarre vorm van ontzag.

'Is er iets mis?' vroeg Hwi.

De Visspreker keek weer voor zich naar het omlaag hellende wentelpad.Loading...
Download
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.