Одну тебя люблю
Оживший

Duin 6 Duin Kapittel by Herbert Frank


Duin 6 Duin Kapittel by Herbert Frank

Author:Herbert, Frank [Herbert, Frank]
Language: eng
Format: epub
Tags: Science Fiction
Publisher: Meulenhoff
Published: 2010-05-03T22:00:00+00:00


Ruk je vragen los uit hun grond en je zult hun bungelende wortels zien. Nog meer vragen!

Mentat Zensoefi

Dama was in haar element.

Spinnenkoningin!

De titel die de heksen haar hadden gegeven stond haar wel aan. Dit was het hart van haar web, dit nieuwe regelcentrum op Junction. De buitenkant van het gebouw beviel haar nog niet. Er zat te veel Gilde in het tamme ontwerp. Behoudend. Maar van binnen begon het al een vertrouwde aanblik te bieden die haar rust gaf. Ze kon zich bijna voorstellen dat ze nooit uit Dur was vertrokken, dat er geen futars waren geweest en geen vlucht terug naar het Oude Rijk.

Ze stond in de deuropening van de vergaderzaal naar de botanische tuin te kijken. Logno stond vier passen achter haar te wachten. Niet te dicht achter me, Logno, anders zal ik je moeten doden.

Er lag nog steeds dauw op het grasveld achter de tegels waar, als de zon hoog genoeg stond, bedienden gemakkelijke stoelen en tafels zouden neerzetten. Ze had een zonnige dag besteld en Klimaat beheer had daar verdomme maar voor te zorgen. Logno's rapport was interessant. De oude heks was dus naar Buzzell teruggekeerd. En ze was kwaad, ook. Uitstekend. Kennelijk wist ze dat ze in de gaten werd gehouden en had ze haar opperheks bezocht om overplaatsing van Buzzell te vragen naar een veilige schuilplaats. En dat was haar geweigerd.

Het kan hun niet schelen dat wij hun ledematen vernietigen zolang het centrale lichaam maar verborgen blijft.

Over haar schouder zei Dama tegen Logno: 'Breng die oude heks bij me. Met al haar bedienden.'

Toen Logno zich omdraaide om haar te gehoorzamen voegde Dama eraan toe: 'En zet een paar futars op hongerdieet. Ze moeten flink uitgehongerd zijn.'

'Ja Dama.'

Iemand anders nam Logno's plaats in. Dama draaide zich niet om om te kijken wie de vervanger was. Er waren altijd genoeg assistenten om haar bevelen uit te voeren. De een leek sprekend op de ander, behalve wat bedreigendheid betreft. Logno was een voortdurend gevaar. Houdt me op mijn hoede.

Dama ademde een diepe teug frisse lucht in. Het zou een mooie dag worden omdat dat precies was wat zij verlangde. Vervolgens riep ze haar geheime herinneringen bijeen en liet zich door hen kalmeren.

Guldur zij geloofd! We hebben de plaats gevonden om onze kracht weer op te bouwen.

Het bijeengaren van het Oude Rijk verliep volgens plan. Er konden daar nooit erg veel heksennesten meer over zijn en als ze dat vervloekte Kapittel eenmaal gevonden hadden, konden ze verder de ledematen op hun gemak vernielen.

Maar lx. Dat was een probleem. Misschien had ik die twee Ixiaanse geleerden gister toch beter niet kunnen doden.

Maar de idioten hadden 'meer gegevens' van haar durven eisen. Eisen! En nog wel nadat ze meegedeeld hadden dat ze nog steeds geen oplossing hadden voor het herladen van het Wapen. Ze wisten natuurlijk niet dat het een wapen was. Of wel? Ze was er niet zeker van. Het was dus achteraf toch wel goed dat ze het tweetal had gedood. Zou ze een lesje leren.

Breng ons antwoorden, geen vragen.Loading...
Download
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.