No Game No Life Sub Ita Streaming & Download
Nobunaga no Shinobi Sub Ita Streaming & Download

Trein 16:50 by A. Christie


Trein 16:50 by A. Christie

Author:A. Christie [Christie, Agatha]
Format: epub
ISBN: 9789024548446
Publisher: Poema Pocket
Published: 2003-07-19T22:00:00+00:00


Hoofdstuk 14

Dermot Craddock zat heel collegiaal te praten met Armand Dessin, van de Parijse Prefecture. De twee mannen hadden elkaar reeds enkele malen eerder ontmoet en konden best met elkaar opschieten. Daar Craddock vloeiend Frans sprak, werd het gesprek goeddeels in die taal gevoerd.

'Het is zo maar een idee van me,' waarschuwde Dessin. 'Hier heb ik een foto van het corps de ballet - dat is ze, de vierde van links. Heb je daar wat aan?'

Inspecteur Craddock vond eigenlijk van niet. Een gewurgd jong meisje is niet gemakkelijk te herkennen, en bovendien waren alle meisjes op de foto onherkenbaar opgemaakt, met een uitbundige verentooi op het hoofd. 'Het is mogelijk,' zei hij, 'maar meer zou ik niet durven zeggen. Wie is die vrouw? Wat weet u van haar?'

'Vrijwel niets,' gaf de ander opgewekt ten antwoord. 'Ze was geen belangrijke figuur. En het Maritski-ballet is evenmin belangrijk. Het treedt op in de provincie - het zijn geen sterren, er zijn geen prima ballerina's bij. Maar we kunnen de directrice, madame Joliet, wel gaan opzoeken.'

Madame Joliet bleek een kwieke Franse zakenvrouw te zijn, met sluwe ogen, iets dat op een snorretje begon te lijken en een behoorlijke dosis overtollig vet.

'Ik ben helemaal niet op de politie gesteld!' Ze keek hen ook allesbehalve vriendelijk aan, zonder haar ontstemming over het bezoek te verbloemen. 'Altijd, als ze er kans toe zien, maken ze mij het leven zuur.'

'Maar, madame, hoe komt u daarbij?' vroeg Dessin, een lange man met een melancholiek uiterlijk. 'Wanneer heb ik u ooit het leven zuur gemaakt?'

'Toen dat malle kind carbolzuur gedronken had,' gaf madame Joliet prompt ten antwoord. 'Alleen omdat ze verliefd was geraakt op de chef d'orchestre... Wat hebt u daar toen niet een drukte over gemaakt. Dat heeft mijn ballet heus geen goed gedaan.'

'Integendeel, uw recettes vlogen daarna omhoog!' wist Dessin. 'Maar dat is al drie jaar geleden. Daarover mag u nu niet meer mokken. Vertelt u ons eerst eens iets over dat meisje Anna Stravinska.'

'Wat wilde u van haar weten?' vroeg madame voorzichtig.

'Is zij een Russin?' informeerde inspecteur Craddock.

'Welnee. Al die meisjes kiezen zulke namen! Zij was niet erg belangrijk, ze danste niet goed en zag er ook niet bijster knap uit. Elle etait assez bien, c'est tout! In het ballet kon ze mee - maar van solo's was geen sprake.'

' Was ze een Francaise?'

'Misschien wel. Zij had tenminste een Franse pas. Maar ze heeft me wel eens verteld dat ze met een Engelsman getrouwd was.'

'Zo, was ze met een Engelsman getrouwd? Leeft die nog?'

Madame Joliet haalde haar schouders op. 'Hij was of dood of had haar in de steek gelaten. Hoe kan ik dat nu weten? Die meisjes hebben altijd problemen met mannen...'

'Wanneer hebt u haar voor het laatst gezien?'

'Ik ben met het gezelschap zes weken naar Londen geweest. Wij zijn opgetreden in Torquay, Bournemouth, Eastbourne, nog ergens anders waarvan ik de naam kwijt ben en tenslotte in Hammersmith. Toen zijn we naar Frankrijk teruggekeerd, maar Anna was er niet bij. Zij stuurde alleen maar een berichtje dat ze het ballet verliet en bij familie van haar man zou blijven - of dergelijke onzin.Loading...
Download
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.