Ruines op de Maan by Hogan James P


Ruines op de Maan by Hogan James P

Author:Hogan, James P [Hogan, James P]
Language: eng
Format: epub
Tags: Science Fiction
Publisher: Meulenhof
Published: 2010-03-02T23:00:00+00:00


`We komen net langs het vijfde schot sinds we deze gang zijn ingekomen,' deelde de stem op het geluidskanaal de waarnemers mee. 'De wanden zijn glad en lijken van metaal te zijn, maar bedekt met een plasticsoort. Op de meeste plaatsen is het aan het afschilferen. De vloer aan de zijkant is zwart en ziet er rubberachtig uit. Er zitten een hoop deuren in allebei de wanden, allemaal net zo groot als de eerste. Enkele zijn...'

'Wacht eens even, Joe,' onderbrak de stem van de metgezel van de spreker. 'Richt die grote lamp daar eens op...

aan je voeten. Kijk, de deur waar je op staat is een schuifdeur. Hij is niet helemaal dicht.'

Op de schermen was een paar standaard zwaarwerk-laarzen van de VNR zichtbaar die op een metalen paneel stonden in het midden van de lichtvlek. De laarzen schuifelden opzij en onthulden een zwarte spleet van ongeveer dertig centimeter breed die langs een kant van het paneel liep.

Toen stapten ze van het luik op het omringende gebied terwijl hun bezitter klaarblijkelijk de situatie in ogenschouw nam.

'Je hebt gelijk,' kondigde de stem van Joe ten slotte aan.

'Laten we eens kijken of er beweging in te krijgen is.'

Toen volgde er een verwarde opeenvolging van armen, benen, muren, plafonds, licht en duister doordat camera's en lampen doorgegeven en in het rond gewuifd werden.

Toen er een stabiel beeld verscheen, vertoonde het twee dik geklede armen die zich spanden boven de spleet. Ten slotte: 'Gaat niet. Hij zit muurvast.'

'En met de dommekracht?'

'Ja, misschien. Geef eens aan, wil je?'

Er volgde een lange dialoog waarin de dommekracht op zijn plaats werd gemanoeuvreerd en uitgeschroefd. Hij gleed weg. Gemompelde vloeken. Het werd nog een keer geprobeerd. En toen: 'Hij beweegt. Vooruit, jongen... geef eens wat meer licht... Ik denk dat het nu wel makkelijker zal gaan... Kijk eens of je er een voet tegen kan krijgen...'

Op de monitors knarste de grijze plaat langzaam uit het beeld. Een zwarte, bodemloze diepte werd eronder zichtbaar.

'De deur staat voor tweederde open,' hervatte de stem buiten adem. `Daar zit hij vast en we krijgen hem niet verder. We zullen van hieraf even snel een kijkje nemen, en dan zullen we terug moeten gaan om nog een ladder op te halen. Kan iemand er eentje klaar zetten bij de deur die naar deze gang leidt?'

De camera bewoog zich naar de pikdonkere rechthoek.

Een paar seconden later verscheen er een lichtcirkel in het beeld die een stuk van de tegenoverliggende wand bescheen. Het licht begon zich binnenin te verplaatsen en de camera volgde. Borden met wat eruitzag als elektronische instrumenten... de hoeken van kasten... poten van meubilair... delen van schotten... bewogen door de cirkel.

`Er ligt een boel losse troep aan die kant... verplaats het licht eens een beetje...' Verscheidene gekleurde cilinders op een hoop, ongeveer zo groot als jampotten... iets dat op een gevlochten riem leek en er in een wirwar bij lag... een klein grijs doosje met knoppen aan een kant...

`Wat was dat? Richt daar eens even op, Jerry... Nee, een beetje meer naar links.'

Iets wits.Loading...
Download
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.